Tomàs d’Aquino, Summa Teológica. I-II, 94 (1-6). La llei natural. Autors

14,75

Autors: Cristóbal Aguilar Jiménez, José Luis Ferrando Lada y Martín Gelabert Ballester
Traductor: Teresa Sánchez Moreno
ISBN: 978-84-96976-71-9
Pàgines: 112 pàgs.
Edició: 1a Edició. Maig 2012 EDICIÓ ADAPTADA A LA P.A.U. DE LA C. VALENCIANA

Edició adaptada al nou model d’examen de les proves d’accés a la universitat (P.A.U.).