Descartes, Discurs del mètode. Parts I-IV

14,75

Autors: Cristóbal Aguilar Jiménez, Francisco Bixquert Giménez, Mario Guerra Muedra
Traductor: José Mª Gutiérrez, Hilari Arnau, Antoni Bosch-Veciana
ISBN: 978-84-96976-66-5
Pàgines: 120 pàgs.
Edició: 2ª Edició corregida: maig de 2012

Edició adaptada al nou model d’examen de les proves d’accés a la universitat (P.A.U.).