Història de la Filosofia – 2n de batxillerat (digital)

26,95

Autors: Jennifer García Aguilar, Miriam Hoyo Juliá, Susana López Pavón, Marta Moreno Pizarro, José Muñoz Albaladejo, Marco Aurelio Oca Barba, Carlos Roser Martínez i Vicente Vilana Taix.

ISBN:9788412718935

 

Un projecte coherent amb l’esperit de la LOMLOE és la coneguda màxima kantiana: “No es pot aprendre filosofia, només es pot aprendre a filosofar”.

L’objectiu final de l’assignatura no és la memorització de les teories filosòfiques que recorren la història de la disciplina, sinó la comprensió de les preguntes a les quals s’enfrontaren i de les respostes, a més de la reflexiócríticadiscussió actualització d’eixos problemes per part de l’alumnat. És, per tant, una tasca activa, crítica i creativa que realitzem en comú sobre les qüestions obertes que encara hui ens interpel·len. El nostre treball a l’aula ha de ser ensenyar a filosofar i aconseguir una classe activa partint de les idees aportades al llarg de la història d’aquest saber.

Les situacions d’aprenentatge proposades, a més d’ajudar a l’adquisició de les competències específiques, proporcionen un exercici continu per a la preparació de l’EvAU.

Preparant les noves EvAU

El projecte compta amb una important quantitat de textos. La funció és doble: ratifiquen i ajuden a la comprensió dels continguts i serveixen per a exercitar el comentari del text filosòfic.

A més, planteja altres exercicis de l’EvAU: l’anàlisi filosòfica d’imatges i l’actualització i reflexió crítica sobre grans preguntes filosòfiques.

També compta amb un apèndix de recomanacions per a abordar aquestes tasques, una ferramenta fonamental per a l’anàlisi filosòfica i per a afrontar l’EvAU.

I, a més…

  • Exposa els problemespreguntesrespostes de les diferents escoles, autors i autores.
  • Inclou altres situacions d’aprenentatge que contribueixen a l’adquisició de les competències específiques i ajuden a la formació de l’alumnat i a afrontar les proves de maduresa que li seran exigides: exposicions orals, debats, etc.
  • Intercala esquemes, biografies, aclariment de conceptes, quadres comparatius i altres aspectes per a reflexionar sobre els continguts.
  • Al final de cada unitat, es reuneixen altres situacions d’aprenentatge a tall de proposta, exemple i pràctica de les proves d’accés a la universitat.

También te recomendamos…