Filosofia – 4t d’ESO

33,95

Autors: Marco Aurelio Oca Barba, Manuela Picazo Tadeo, Enric Senabre Carbonell i Vicente Vilana Taix
ISBN: 978-84-126696-0-2

Ajustat als criteris, els procediments i l’esperit de la LOMLOE.

El projecte de Filosofia per a 4t d’ESO posa l’accent en el treball i en l’activació de les competències específiques de l’assignatura a partir de diverses situacions.

El llibre treballa els objectius de desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030, que promouen valors com l’ús responsable de les tecnologies de la informació, l’equitat i la inclusió, la igualtat de gènere, l’educació emocional, l’educació mediambiental, els hàbits de vida saludables, la ciutadania activa, participativa i democràtica, o l’educació de qualitat.

Les seqüències plantegen una situació d’aprenentatge que parteixen d’una situació real o hipotètica en què s’ha de donar resposta a una pregunta o a un problema relacionat amb l’àmbit de la filosofia i que culmina amb l’elaboració d’un producte oral, escrit o audiovisual. En cadascuna de les seqüències s’inclou un conjunt de materials (tires còmiques, vídeos, infografies…) per a ser treballats majoritàriament en equip, que aporten idees i reflexions amb la finalitat d’abordar la problemàtica plantejada en la situació d’aprenentatge, i que ha de servir per a elaborar el producte final. L’alumnat haurà d’abordar-les a partir dels diferents recursos mencionats, que permeten construir el coneixement d’una manera crítica i reflexionada. D’aquesta manera, les activitats promouen el treball individual i en equip mitjançant el diàleg, la cooperació, la reflexió, el respecte mutu i l’esperit crític.

Posteriorment, es proposa una reflexió sobre el procés seguit durant la seqüència didàctica en què es resol la situació d’aprenentatge i, al mateix temps, s’exposen pautes per a resoldre-les de manera guiada amb les indicacions sobre les fases de treball, la distribució del temps i suggerències didàctiques.

También te recomendamos…