Filosofia 1r Batxillerat

34,95

Autors: Alejandro Archilés, Juan José Ruiz, Loles Sanjuán i David Such
ISBN: 978-84-122820-2-3
Pàgines: 208 págs.
Edició: 1ª edición

Llibre de text per a l’assignatura de Filosofia que incorpora totes les novetats de la LOMLOE en relació amb els sabers bàsics, el foment de la reflexió bàsica, l’autonomia de pensament i l’anàlisi i interpretació de textos bàsics.

S’incorporen i visibilitzen referents femenins de la història de la Filosofia.

Es tracta d’un manual amb una gran varietat de recursos i activitats, incloent la ludificació, amb el qual es pretén oferir al docent un ampli espectre de possibilitats per a abordar cada sessió.

A més disposa de llicència digital allotjada en un entorn virtual d’aprenentatge, guia didàctica, programació, solucionari i material de suport al docent.

Com es treballa?

• Combina el treball individual i el treball en equip, afavorint la interacció d’alumnat amb capacitats diferents.
• L’exposició de cada saber bàsic es combina amb propostes diferents d’activitats que fomenten la participació de l’alumnat a l’aula.
• Treball de la competència digital, amb l’ús de l’entorn virtual i múltiples recursos digitals i gràfics (mapes conceptuals, infografies,
jocs…).
• Reconeix la importància de la reflexió filosòfica per a analitzar el sentit de la realitat i l’existència humana.
• Estimula la cerca autònoma d’informació.
• Afavoreix el debat racional, respectuós i crític, i promou la ciutadania democràtica.
• Educa en la sensibilitat i en el valor de les diferents manifestacions artístiques.
• S’organitza en 9 unitats dividides en cinc blocs: el saber filosòfic, el coneixement, la realitat, l’ésser humà i la racionalitat pràctica.