Epicur: Lletra a Meneceo – Sèneca: De la lletra benaurada

14,75

Autors: Albert Pitarch Navarro, Juan José Ruiz Cortina
Traductor: Carlos Monzó
ISBN: 978-84-96976-41-2
Pàgines: 128 pàgs.
Edició: 1ª Edició: juny de 2009

Edició adaptada al nou model d’examen de les proves d’accés a la universitat (P.A.U.).