Nietzsche. Sobre veritat i mentida en sentit extramoral

14,75

Autors: Alejandro Archilés Quintana, Juan José Ruiz Cortina y Vicente Vilana Taix
ISBN: 978-84-95333-22-3
Pàginas: 116 pàgs.
Edició: 1ª Edició: novembre de 2000

ÍNDEX

1- CONTEXT HISTÒRIC I FILOSÒFIC

1.1. ¿Per què és difícil entendre Nietzsche?

1.2. El temps i la geografia: quan i on visqué Nietzsche

1.3. Ecce Homo: una vida

1.4. La seua obra

1.5. El context filosòfic

1.5.1. Els primers símptomes del fracàs de la raó il.lustrada

1.5.2. El romanticisme

1.5.3. El darwinisme social

1.5.4. Schopenhauer

1.5.5. L’estat de natura: Hobbes i Rousseau

2- EL PENSAMENT DE NIETZSCHE

2.1. El sentit de la filosofia de Nietzsche: crítica a la modernitat i a la cultura occidental

2.2. El mètodo genealògic

2.3. La genealogia del llenguatge

2.3.1. Llenguatge, realitat i veritat

2.3.2. La lògica

2.3.3. De la metàfora al concepte

2.3.4. El pacte gregari

2.3.5. La mentida

2.3.6. El perspectivisme

2.3.7. De la genealogia del llenguatge a la genealogia de la moral

2.4. La genealogia de la moral

2.5. El nihilisme. La voluntat de poder

2.6. Der Übermensch: el superhome

2.7. El paper de l’art

2.8. L’etern retorn

2.9. El llegat de Nietzsche

3- SOBRE VERITAT I MENTIDA… EN EL CONTEXT DE LA FILOSOFIA NIETZSCHEANA: ELS ANTECEDENTS

3.1. El model lingüístic musical

3.2. El Curs de Retòrica

3.3. Sobre el pathos de la veritat

4- SOBRE VERITAT I MENTIDA EN SENTIT EXTRAMORAL

5- GUIA DE LECTURA

5.1. Introducció

5.2. Contingut per paràgrafs

5.3. Esquema

6- ACTIVITATS

7- PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT

8- VOCABULARI

BIBLIOGRAFIA

9- APÈNDIX: TEXT ORIGINAL EN ALEMANY