Nietzsche. La genealogia de la moral. Dissertacions I i II. (Edició didàctica).

14,50

Autors: Cristóbal Aguilar Jiménez, Enrique Cejudo Borrega, Ana Estupiña Sánchez, Carlos Roser Martínez i Maite Miravet Aymerich
ISBN: 978-84-95333-09-4
Páginas: 108 págs
Edición: 2ª edició: gener de 2000

ÍNDEX

I.NIETZSCHE I LA SEUA FILOSOFIA

1.QUADRE CRONOLÓGIC COMPARAT

2.DIMENSIÓ HISTÓRICA

2.1. El pensament i la cultura en la Europa del segle XIX

2.2. Corrents de pensament filosòfic

2.2.1. Positivisme

2.2.2. Evolucionisme

2.2.3. Socialisme utòpic i socialisme científic

2.2.4. Utilitarisme

2.2.5. Vitalisme

3.OBRA I PERÍODES DE LA VIDA DE NIETZSCHE

4. LA FILOSOFIA DE NIETZSCHE

4.1. Introducció

4.2. El concepte de vida: la vida es voluntat de poder

4.3. L’ home, la cultura i el sentit

4.3.1. L’ home i el problema del sentit

4.3.2. La crítica de Nietzsche a la cultura des de l’ òptica de la vida

4.3.3. Cultures que afirmen o negen la vida

4.3.3.1. Cultures que la negen: de Sòcrates al cristianisme

4.3.3.2. Culturas que l’ afirmen: allò apol.lini i allò dionisíac

4.3.4. Interpretació moral i no moral del món

4.4. La mort de Déu i el nihilisme

4.5. El superhome: la creació de les noves formes de valoració

4.6. Recapitulació i conclusions

II. LA GENALOGIA DE LA MORAL

1. LA GENEALOGÍA DE LA MORAL SEGONS NIETZSCHE

2. EL MÈTODE GENEALÒGIC

3. EL PERSPECTIVISME

4.GENEALOGIA DE LA MORAL DAVANT FONAMENTACIÓ DE LA MORAL

4.1. L’ intent tradicional de fonamentar la moral

4.2. L’ intent de Nietzsche de desemmascarar la moral

5. ADVERTIMENTS PER A LA LECTURA DE NIETZSCHE

III. LA “PRIMERA DISSERTACIÓ” DE LA GENEALOGIA DE LA MORAL: BO I PERVERS, BO I DOLENT

1. INTRODUCCIÓ A LA LECTURA DE LA “PRIMERA DISSERTACIÓ”

1.1. Crítica als altres genealogistes de la moral

1.2. La crítica a la cultura europea

1.3. El mètode genealògic: la procedència dels conceptes “bo” i “dolent” i el valor dels valors

1.4. La “transvaloració” dels valors

1.5. “Moral de senyors” i “moral dels esclaus”

1.6. El “mèrit” de la feblesa

1.7. El ressentiment i la moral dels esclaus

1.8. Desemmascarar la moral dels esclaus

2. ESQUEMA DEL CONTINGUT DELS 17 PARÁGRAFS DE LA “PRIMERA DISSERTACIÓ”

3. RESUM DE LA “PRIMERA DISSERTACIÓ”

4. ACTIVITATS DE LA “PRIMERA DISSERTACIÓ”

IV. LA “SEGONA DISSERTACIÓ” DE LA GENEALOGIA DE LA MORAL: CULPA, MALA CONSCIÈNCIA I SIMILARS

1. INTRODUCCIÓ A LA LECTURA DE LA “SEGONA DISSERTACIÓ”

1.1. Noves crítiques als altres genealogistes

1.2. La multiplicitat de les utilitats

1.3. L’ error en l’ explicació utilitarista de la pena

1.4. Teoria de la interpretació i voluntat de poder

1.5. La tasca del vertader genealogista

1.6. El triomf del ressentiment

1.7. La culpa, la pena i la mala consciència

2. ESQUEMA DEL CONTINGUT DELS 25 PARÀGRAFS DE LA “SEGONA DISSERTACIÓ”

3. RESUM DE LA “SEGONA DISSERTACIÓ”

4. ACTIVITATS DE LA “SEGONA DISSERTACIÓ”

5. PROPOSTES DE REDACCIONS

V. PROVA DE SELECTIVITAT

1. EXÀMENS DE SELECTIVITAT

2. EXEMPLE D’ EXAMEN RESOLT

VI. VOCABULARI

VII. BIBLIOGRAFIA