Filosofia 4t d’ESO (valencià)

32,00

Autors: Juan Armenteros, Enric Gil, Anna Roselló
ISBN: 978-84-945488-5-7
Pàgines: 168 pàgs.
Edició: 1ª edició: juny de 2017

Sin existencias

ÍNDEX

UNITAT 1 – DEL MITE AL LOGOS
1- INTRODUCCIÓ
2- EL MITE
3- LES RELIGIONS MISTÈRIQUES I ELS RITUS D’ELEUSIS
4- EL LOGOS
5- ELS FILÒSOFS JONIS
6- HERÀCLIT, PITÀGORES, PARMÈNIDES

6.1 Heràclit
6.2 Pitàgores
6.3 Parmènides d’Elea

7- EL GIR ANTROPOCÈNTRIC DEL SEGLE V A.C. SÒCRATES

UNITAT 2: QUÈ ÉS LA FILOSOFIA?
1- QUÈ ÉS LA FILOSOFIA
2- LES PREGUNTES DE LA FILOSOFIA
3- LA FUNCIÓ DE LA FILOSOFIA

UNITAT 3 – L’ÉSSER HUMÀ EN LA HISTÒRIA
1- INTRODUCCIÓ
2- L’ÀNIMA SEGONS PLATÓ
3- L’ÀNIMA PER ARISTÒTIL
4- PENSE,PER TANT EXISTEIX. DESCARTES: EL PENSAMENT QUE ENS DEFINEIX
5- L’ÀNIMA SEGONS EL MATERIALISME

UNITAT 4- LA SOCIALITZACIÓ. SOCIETAT I CULTURA
1- SOM SOCIALS PER NATURALESA O PER ACORD?
2- LA SOCIETAT
3- LA CULTURA I LA SEUA DIVERSITAT

3.1 Significats de cultura
3.2 Característiques de la cultura i la seua diversitat

4- LES CIVILITZACIONS
5- INNOVACIÓ I CANVIS CULTURALS

UNITAT 5- LA COMUNICACIÓ SOCIAL
1- ORIGEN I CARACTERÍSTIQUES DE LA COMUNICACIÓ

1.1 De la comunicació animal a la comunicació humana
1.2 Diversitat lingüística i comunicació
1.3 La diversitat comunicativa entre humans
1.4. La intersubjectivitat

2- COMUNICACIÓ I NOVES TECNOLOGIES
3- SOCIETATS MULTICULTURALS. EL REPTE A LA COMUNICACIÓ

UNITAT 6- TRANSFORMACIÓ ÈTICA. LA LLIBERTAT I LA REFLEXIÓ ÈTICA
1- QUÈ ÉS L’ÈTICA?
2- LA LLIBERTAT

2.1 Què és la llibertat?
2.2 El lliure albir
2.3 Un poc d’història
2.4. Llibertat positiva i llibertat negativa
2.5 ¿Llibertat absoluta o determinisme?
2.6 Els límits a la nostra llibertat: llibertat condicionada

3- L’ÈTICA COM A MOTOR DE TRANSFORMACIÓ
4- ÈTIQUES APLICADES

4.1 Bioètica i medicina
4.2 Bioètica. Consum i medi ambient
4.3 Ètica econòmica i empresarial
4.4 Ètica en l’esport

UNITAT 7: RAÓ, VERITAT I EMOCIONS
1- RAÓ, VERITAT I EMOCIONS EN L’ANTIGUITAT I EN L’EDAT MITJANA
2- RAÓ, VERITAT I EMOCIONS EN MONTAIGNE
3- RAÓ, VERITAT I EMOCIONS EN HUME
4- RAÓ, VERITAT I EMOCIONS EN KANT
5- RAÓ, VERITAT I EMOCIONS EN RORTY

UNITAT 8: LA REALITAT I EL SEU SENTIT
1- EL SENTIT DE LA REALITAT: LA METAFÍSICA

1.1 La reflexió filosòfica sobre la realitat
1.2 Però què realitat? Física i Metafísica

2- HISTÒRIA DE LA METAFÍSICA

2.1 La metafísica en l’Antiguitat: Plató
2.2 La metafísica en l’Edat Mitjana: Agustí d’Hipona
2.3 La metafísica en l’Edat Moderna: Kant
2.4 La metafísica en l’Època Contemporània: J. P. Sartre i S. de Beauvoir

3- CONCLUSIÓ

UNITAT 9- EL SENTIT DE L’EXISTÈNCIA
1- INTRODUCCIÓ
2- VIDA
3- MORT
4- SENTIT