Volver a colección MATERIALES PARA LAS ASIGNATURASAnar a introducció Anar a autor Anar a índex


Títol: FILOSOFIA 4t D'ESO (valencià)  
Autors: Juan Armenteros, Enric Gil, Anna Roselló
ISBN: 978-84-945488-5-7
Pàgines: 168 pàgs.
Preu: 29,50 Euros. IVA inclós
Edició: 1ª edició: juny de 2017
exemplars.

 Enviar correo electrónicoImprimir ficha del libro Realizar pedido

 


INTRODUCCIÓ.

Ir al principio de esta página

EL AUTOR

Ir al principio de esta página

ÍNDEX

UNITAT 1 - DEL MITE AL LOGOS
1- INTRODUCCIÓ
2- EL MITE
3- LES RELIGIONS MISTÈRIQUES I ELS RITUS D'ELEUSIS
4- EL LOGOS
5- ELS FILÒSOFS JONIS
6- HERÀCLIT, PITÀGORES, PARMÈNIDES
   6.1 Heràclit
   6.2 Pitàgores
   6.3 Parmènides d'Elea
7- EL GIR ANTROPOCÈNTRIC DEL SEGLE V A.C. SÒCRATES
UNITAT 2: QUÈ ÉS LA FILOSOFIA?
1- QUÈ ÉS LA FILOSOFIA
2- LES PREGUNTES DE LA FILOSOFIA
3- LA FUNCIÓ DE LA FILOSOFIA
UNITAT 3 - L'ÉSSER HUMÀ EN LA HISTÒRIA
1- INTRODUCCIÓ
2- L'ÀNIMA SEGONS PLATÓ
3- L'ÀNIMA PER ARISTÒTIL
4- PENSE,PER TANT EXISTEIX. DESCARTES: EL PENSAMENT QUE ENS DEFINEIX
5- L'ÀNIMA SEGONS EL MATERIALISME
UNITAT 4- LA SOCIALITZACIÓ. SOCIETAT I CULTURA
1- SOM SOCIALS PER NATURALESA O PER ACORD?
2- LA SOCIETAT
3- LA CULTURA I LA SEUA DIVERSITAT
   3.1 Significats de cultura
   3.2 Característiques de la cultura i la seua diversitat
4- LES CIVILITZACIONS
5- INNOVACIÓ I CANVIS CULTURALS
UNITAT 5- LA COMUNICACIÓ SOCIAL
1- ORIGEN I CARACTERÍSTIQUES DE LA COMUNICACIÓ
   1.1 De la comunicació animal a la comunicació humana
   1.2 Diversitat lingüística i comunicació
   1.3 La diversitat comunicativa entre humans
   1.4. La intersubjectivitat
2- COMUNICACIÓ I NOVES TECNOLOGIES
3- SOCIETATS MULTICULTURALS. EL REPTE A LA COMUNICACIÓ
UNITAT 6- TRANSFORMACIÓ ÈTICA. LA LLIBERTAT I LA REFLEXIÓ ÈTICA
1- QUÈ ÉS L'ÈTICA?
2- LA LLIBERTAT
   2.1 Què és la llibertat?
   2.2 El lliure albir
   2.3 Un poc d'història
   2.4. Llibertat positiva i llibertat negativa
   2.5 ¿Llibertat absoluta o determinisme?
   2.6 Els límits a la nostra llibertat: llibertat condicionada
3- L'ÈTICA COM A MOTOR DE TRANSFORMACIÓ
4- ÈTIQUES APLICADES
   4.1 Bioètica i medicina
   4.2 Bioètica. Consum i medi ambient
   4.3 Ètica econòmica i empresarial
   4.4 Ètica en l'esport
UNITAT 7: RAÓ, VERITAT I EMOCIONS
1- RAÓ, VERITAT I EMOCIONS EN L'ANTIGUITAT I EN L'EDAT MITJANA
2- RAÓ, VERITAT I EMOCIONS EN MONTAIGNE
3- RAÓ, VERITAT I EMOCIONS EN HUME
4- RAÓ, VERITAT I EMOCIONS EN KANT
5- RAÓ, VERITAT I EMOCIONS EN RORTY
UNITAT 8: LA REALITAT I EL SEU SENTIT
1- EL SENTIT DE LA REALITAT: LA METAFÍSICA
   1.1 La reflexió filosòfica sobre la realitat
   1.2 Però què realitat? Física i Metafísica
2- HISTÒRIA DE LA METAFÍSICA
   2.1 La metafísica en l'Antiguitat: Plató
   2.2 La metafísica en l'Edat Mitjana: Agustí d'Hipona
   2.3 La metafísica en l'Edat Moderna: Kant
   2.4 La metafísica en l'Època Contemporània: J. P. Sartre i S. de Beauvoir
3- CONCLUSIÓ
UNITAT 9- EL SENTIT DE L'EXISTÈNCIA
1- INTRODUCCIÓ
2- VIDA
3- MORT
4- SENTIT

Editilde S.L. Avda. Amado Granell Mesado 12-5-10. 46006 VALENCIA (Spain). Tel/Fax: 963163014 . e-mail: editorial@dialogo-tilde.es